Print Friendly, PDF & Email
TPMT -mer detaljer om genvariantene

Det er store forskjeller i TPMT-enzymaktivitet mellom individer. Blant kaukasere har det blitt rapportert at 88,6% har høy, 11,1% intermediær og 0,3% ingen påviselig TPMT-aktivitet (Weinshilboum R et al., Am J Hum Genet 1980; 32:651–662). Forskjellene i enzymaktivitet kan i stor grad forklares av TPMT-genvarianter (Krynetski EY et al, Proc Natl Acad Sci USA 1995; 92:949–953. og Tai HL et al, Am J Hum Genet 1996; 58:694–702.)

TPMT-genet er lokalisert på kromosom 6p22.3 og består av 10 eksoner. Det finnes minst 30 TPMT-genvarianter som påvirker TPMT-enzymaktiviteten. De fleste av disse er ikke-synonyme (missense) sekvensvarianter som gir aminosyreendring og har blitt assosiert med redusert eller manglende TPMT-aktivitet. Til sammen utgjør TPMT*3A, *3C og *2 ca. 95% av genvariantene som gir redusert eller manglende enzymaktivitet.

TPMT-genvarianter som analyseres ved OUS-RH

 

Genvariant (allel) Sekvensposisjon1 Effekt av genvariant Allelfrekvens2

TPMT*1
(villtype)3

 

Normal enzymaktivitet

TPMT*2
(rs1800462)

c.238G>C/ p.Ala80Pro

Degradering av TPMT-protein og manglende enzymaktivitet

Kau: 0,2–0,5%
Af: <0,1%
As: <0,1%

TPMT*3A

(rs1800460)
+(rs1142345)

c.460G>A + c.719A>G /
p.Ala154Thr + p.Tyr240Cys

Degradering av TPMT-protein og manglende enzymaktivitet

 

Kau: 3–6%
Af: <1%
As: <0,1%

TPMT*3B
(rs1800460)

c.460G>A/ p.Ala154Thr

Degradering av TPMT-protein og manglende enzymaktivitet

Kau/Af/As: <0,1%

TPMT*3C
(rs1142345)

c.719A>G/ p.Tyr240Cys

Degradering av TPMT-protein og manglende enzymaktivitet

Kau: 0,2–0,8%
Af: 2–8%
As: 2–8%

TPMT*16

p.Arg163His

Redusert enzymaktivitet4

Ukjent

Referanser

1Jfr. referansesekvens NM_000367.2 og NP_000358.1.

2Forekomsten av genvarianter kan være høyere eller lavere i andre (sub)populasjoner.

3TPMT*1 (villtype) betyr at ingen av de undersøkte sekvensvariantene er påvist og innebærer vanligvis normal enzymaktivitet.

4Kunnskapen om TPMT*16-allelet er begrenset.

Forkortelser: Kau= kaukasisk, Af= afrikansk, As= asiatisk opphav

 

AllelSekvensvariant
(nukleotidendring i DNA)
Referanse SNP (rs) IDMolekylær effektAllelets funksjonelle statusInkluder i analyse (fra dato)
*2Enkeltnukleotidvariant (SNV),
NM_000367.4:c.238G>C
(p.Ala80Pro)
rs1800462Endret tertiærstruktur, degradering av TPMT-protein og manglende TPMT-enzymaktivitet.Ingen funksjonmai 2002
*3Bc.460G>A + c.719A>G /
p.Ala154Thr + p.Tyr240Cys
rs1800460

Endret tertiærstruktur, degradering av TPMT-protein og manglende TPMT-enzymaktivitet.Ingen funksjondesember 2001
*3C
*3A
*16

Sist oppdatert 14.august 2020 av Stein Bergan