Print Friendly, PDF & Email
VKORC1 -mer detaljer om genvariantene

VKORC1-genet er lokalisert på kromosom 16p22.3. Det er identifisert mer enn 100 sekvensvarianter i VKORC1-genet. De vanligste sekvensvariantene befinner seg i ikke-kodende områder og danner ulike haplotyper (gruppe sekvensvarianter som nedarves som en enhet). Haplotypene kan stort sett grupperes i to hovedgrupper basert på følsomheten for warfarin. Haplotypene i gruppe A gir lav vitamin-K-epoksid- reduktase (VKOR)-aktivitet og warfarinfølsomhet, dvs. trenger lavere warfarindose, mens haplotypene i gruppe B gir høy VKOR-aktivitet og warfarinresistens, dvs. trenger høyere warfarindose (Scott SA et al. 2010, PMID: 20504253). I tillegg er det rapportert minst 24 sjeldne sekvensvarianter i kodende områder som gir aminosyreendring og uttalt warfarinresistens med dosebehov på opptil 45 mg/dag (Watzka M et al. 2011, PMID: 20946155).

VKORC1-genvarianter som analyseres ved OUS-RH

Haplotype
/genvariant
Sekvensposisjon1 Effekt av genvariant Allelfrekvens2

Haplotype A:
c.-1639G>A
(rs9923231)

c.-1639G>A

Redusert VKORC1-genuttrykk og økt sensitivitet for warfarin.3

Kau: 35–50%
As: <94%
Af: <8%

Haplotype B:
c.-1639G

c.-1639G

Høyt VKORC1-genuttrykk og warfarinresistens.3

    1 Jfr. referansesekvens NM_024006.4.
    2 Allelfrekvens basert på data fra Alamut/dbSNP, PharmGKB og Scott SA et al. 2010 (PMID: 20504253). Forekomsten av genvarianter kan være høyere eller lavere i andre (sub)populasjoner.
    3 Rieder MJ et al. N Engl J Med. 2005 PMID 15930419

    Forkortelser: Kau = kaukasisk, Af = afrikansk, As = asiatisk opphav

Av Sara Bremer & StB [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 6.februar 2014 av Stein Bergan