Nyheter (ANx)

 
 • TPMT-genotype: ny og bedre infoside!

  TPMT-analysen rekvireres hyppig, og mer detaljert info og forklaring til resultatene er etterspurt. Ny versjon finnes nå under valget «TPMT» […]

   
 •  
 • Beregning av mykofenolat-AUC

  Kalkulatoren for beregning av såkalt «forkortet AUC» for mykofenolat er gjort om, forhåpentlig til det bedre. Det er viktig at […]

   
 •  
 • Nye analyser nedover i venstre-menyen

  Den nye websiden blir nå fortløpende oppdatert med mer info om analyser – farmakogenetiske analyser og «andre» analyser følger fortløpende […]

   
 •  
 • Nye ANx …websiden fornyes

  Denne web-siden gjennomgår nå en større oppgradering både med hensyn til form og innhold. Det blir en liten overgangsperiode før […]

   
 •  
 • TNF-alfa-hemmere (infliksimab) -analyse i rutine

  Prøver til rutinemessig analyse av TNF-alfa-hemmeren infliksimab mottas nå ved laboratoriet på Radiumhospitalet.

   
 •