Print Friendly, PDF & Email
  • Ny analysemetode er innført for både takrolimus, ciklosporin, everolimus og sirolimus (pr 8.9.2015).
Den nye analysemetoden (massespektrometri; UHPLC-MS/MS) gir i gjennomsnitt fra uendret til 16% lavere svar for disse analysene. Men for alle 4 analysene gjelder det at resultatene i enkeltprøver kan avvike mer.
Den nye metoden regnes som «gullstandard», så litt forenklet kan man si at i den grad resultatet blir annerledes med den nye metoden, er dette det korrekte svaret.
Mer informasjon og noen nøkkelopplysninger om analysen og bruken av resultatene, finner man under menyvalgene henholdsvis
Takrolimus, Ciklosporin, Everolimus og Sirolimus på vår webside anx.no.
-I en periode framover vil det bli lagt en kommentar til alle prøvesvar med påminnelse om at det er ny analysemetode.

Av Stein Bergan, Avdeling for farmakologi, OUS Rikshospitalet [lastupdated format=»d.m.y» before=»(Oppdatert pr.» after=»)»]

Sist oppdatert 7.september 2015 av Stein Bergan